Kasutustingimused

**Kasutustingimused – Taskole rakendus**

Viimati uuendatud: 24.08.23

Palun lugege järgmised kasutustingimused (edaspidi “tingimused”) hoolikalt läbi, enne kui kasutate Taskole rakendust (edaspidi “rakendus”). Need tingimused reguleerivad teie ja Taskole vahelisi õigussuhteid seoses rakenduse kasutamisega.

**1. Nõustumine kasutustingimustega:**

1.1. Käesolevate tingimuste aktsepteerimine on eelduseks Taskole rakenduse kasutamisele. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun ärge kasutage rakendust.

**2. Rakenduse kasutamine:**

2.1. Rakendust võivad kasutada ainult isikud, kes on vähemalt 18-aastased ja suudavad õiguslikult sõlmida lepinguid vastavalt oma elukohariigi seadustele.

2.2. Kui olete teenusepakkujana registreerunud, vastutate teie esitatud teabe täpsuse ja ajakohasuse eest ning kinnitate, et teil on õigus osutada teenuseid oma elukohariigi seaduste kohaselt.

**3. Teenuste pakkumine:**

3.1. Teenusepakkujad võivad pakkuda teenuseid vastavalt nende oskustele ja kvalifikatsioonile.

3.2. Teenusepakkujad vastutavad teenuste osutamise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning peavad tagama, et nende teenused vastavad kliendi ootustele.

**4. Isikuandmete kaitse:**

4.1. Käesolevate tingimustega nõustudes nõustute ka meie isikuandmete kaitse poliitikaga. Lugege poliitikat hoolikalt, et mõista, kuidas me kogume, töötleme ja säilitame teie isikuandmeid.

**5. Tasud ja maksetingimused:**

5.1. Teenuste eest tasumine toimub vastavalt rakenduse poolt kehtestatud hinnakirjale. Teenuse kasutajad nõustuvad maksma teenusepakkujatele teenuste eest vastava tasu kohapeal.

5.2. Tasud võidakse koguda kasutaja määratud maksemeetodi kaudu (alustamise puhul broneerimine rakenduses ja maksmine ainult kohapeal).

**6. Tühistamine ja tagasimaksed:**

6.1. Teenuse kasutajad võivad tellitud teenuse tühistada vastavalt rakenduse tühistamispoliitikale.

6.2. Kui teenus ei vasta kvaliteedile või kokkulepitule, võivad kliendid taotleda tagasimakset. Toimub teenusepakkuja ja kliendi vaheline kokkulepe kohapeal. Teenusepakkujad nõustuvad sel juhul asjakohaste meetmetega, et parandada teenuse kvaliteeti.

**7. Intellektuaalomand:**

7.1. Rakenduse kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas kaubamärgid, logo, ja autoriõigused, kuuluvad Taskole rakendusele.

**8. Lõpetamine:**

8.1. Taskole jätab endale õiguse peatada või lõpetada teie ligipääsu rakendusele mis tahes põhjusel, sealhulgas teie rikkumiste korral käesolevaid tingimusi.

**9. Muudatused kasutustingimustes:**

9.1. Taskole jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi igal ajal. Uued tingimused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist rakenduses.

**10. Kontakt:**

10.1. Kui teil on küsimusi või muret käesolevate tingimuste kohta, võtke meiega ühendust aadressil: community@taskole.com.

Käesolevad tingimused moodustavad teie ja Taskole vahelise lepingu kasutades Taskole rakendust. Palume teil neid tingimusi regulaarselt läbi lugeda ja mõista ning nende järgimist tagada.

Taskole Luba märguanded!
Dismiss
Allow Notifications