Privaatsuspoliitika

**Privaatsuspoliitika – Taskole rakendus**

Viimati uuendatud: 24.08.23

Palun lugege järgmised privaatsuspoliitika tingimused (edaspidi “tingimused”) hoolikalt läbi, enne kui kasutate Taskole rakendust (edaspidi “rakendus”). Need tingimused reguleerivad teie ja Taskole vahelisi õigussuhteid seoses teie isikuandmete kogumise, kasutamise, säilitamise ja avalikustamisega rakenduse kasutamisel.

**1. Isikuandmete kogumine:**

1.1. Isikuandmed: Rakenduse kasutamisel võidakse koguda isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja asukoht. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik konkreetsete teenuste kasutamiseks.

1.2. Kasutusandmed: Kogume teavet selle kohta, kuidas te rakendust kasutate, näiteks teie seadme teavet, IP-aadressi, rakenduse kasutusstatistikat ja muid sirvimisandmeid. Need andmed aitavad meil parandada rakenduse toimimist ja kasutuskogemust.

1.3. Makseandmed: Maksete töötlemisel kogume vajalikke makseandmeid, nagu krediitkaardi andmeid või muud maksekontoga seotud üksikasju. Kõik finantstehingud on krüpteeritud ja turvaliselt töödeldud meie maksepartnerite poolt.

**2. Isikuandmete kasutamine:**

2.1. Isikuandmeid kasutatakse teie kogemuse isikupärastamiseks rakenduses, sisu ja teenuste vastavaks muutmiseks teie eelistustele.

2.2. Teenuste osutamine: Kogutud andmeid kasutatakse teenuste tellimuste hõlbustamiseks, broneeringuteks ja sujuvaks suhtlemiseks kasutajate ja teenusepakkujate vahel.

2.3. Kommunikatsioon: Teie e-posti aadressi või telefoninumbrit võidakse kasutada tehinguteadete, teenuse värskenduste ja pakkumiste saatmiseks. Turundussõnumitest loobumiseks saate seda teha igal ajal.

2.4. Teenuste parandamine: Kasutusandmeid analüüsitakse rakenduse funktsionaalsuse, omaduste ja üldise jõudluse parandamiseks.

**3. Andmete jagamine ja avalikustamine:**

3.1. Kolmandad teenusepakkujad: Võime jagada isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate teenusepakkujatega, kes aitavad meil teatud ülesandeid täita, näiteks maksete töötlemine, klienditugi ja analüütika. Need teenusepakkujad on seotud konfidentsiaalsuslepingutega ja neil on keelatud andmete kasutamine muudel eesmärkidel.

3.2. Seadusest tulenev kohustus: Võime avalikustada teie andmeid seadusega nõutaval juhul, näiteks kohtumääruste, kohtukutsete või valitsusasutuste uurimiste korral.

**4. Andmete turvalisus:**

4.1. Võtame sobivaid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks volitamatu juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Siiski ei ole ükski interneti kaudu edastatav andmete ülekanne täielikult turvaline ning me ei saa garanteerida absoluutset turvalisust.

**5. Teie valikud:**

5.1. Te saate üle vaadata, uuendada või kustutada oma isikuandmeid, sisenedes rakenduses oma konto seadetesse.

**6. Laste privaatsus:**

6.1. Rakendus ei ole mõeldud alla 13-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt. Kui arvate, et oleme kogemata selliseid andmeid kogunud, võtke meiega ühendust, et need eemaldada.

**7. Privaatsuspoliitika muutused:**

7.1. Jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal. Uued tingimused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist rakenduses.

**8. Kontakt:**

8.1. Kui teil on küsimusi või muret käesoleva privaatsuspoliitika kohta või meie andmekasutuse kohta, võtke meiega ühendust aadressil: community@taskole.com.

Käesolev privaatsuspoliitika moodustab teie ja Taskole vahelise lepingu rakendust kasutades. Palume teil seda poliitikat regulaarselt lugeda ja mõista ning järgida selle tingimusi.

Taskole Luba märguanded!
Dismiss
Allow Notifications